torsdag 5. mars 2009

Bank-krisen

BANKKRISEN FORKLART


Den var en gang at Askeladden kjøpte en hest fra en bonde for 20 000
kroner. Bonden lovde å levere hesten dagen etter.

Dagen etter kom bonden på døra og sa at dessverre, hesten hadde dødd om
natten.

-Det er greitt, sa Askeladden, -bare gi meg pengene tilbake.

-Kan ikke det, sa bonden, -jeg har allerede brukt pengene."

-Ja, så gi meg skrotten, sa Askeladden.

-Hva skal du med den? spurte bonden.

-Jeg skal bruke den som premie i en loddtrekning."

-Men det er vel ingen som vil kjøpe lodd på en død hest, sa bonden.

-Klart det er, sa Askeladden, -jeg skal bare unngå å nevne at hesten er
død."

Noen uker senere møttes bonden og Askeladden på gata. Bonden spurte
hvordan det hadde gått med den døde hesten.

-Ganske bra, sa Askeladden, -jeg solgte 500 lodd à 1 000 kroner og har
tjent kr. 479 000."

-Jøss, sa bonden, -men var det ingen som klagde?

-Jo, han som vant. Derfor fikk han tilbake sin tusenlapp.

Askeladden har i dag en ledende stilling på børsen.